Kunngjøring/ Bekjentgjøring:

NSchK avd. Fredrikstad avholder ordinær Generalforsamling den 14.02.2023 Kl.18:30. Adresse: Bøndenes Hus, Kolbergveien 5. 1623 Gressvik.

Forslag til Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 4 uker førgeneralforsamling holdes.

Forslag til kandidater på valg skal være valgkomitèen i hende 4 uker førmøtedato.

På valg:

Styret: Leder - Sekretær - Styremedlem - 2 Varamedlemmer. Valgkomiteen:Medlem - Vara medlem. Vara revisor.

Valgkomiteens leder: Terje Lindahl e-post adr.: terje_lindahl@gmail.com

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2023

Innkalling til Ordinær Generalforsamling, tirsdag den 14.02.2023 Kl.1830. Sted: Bøndenes hus, Kolbergveien 5, 1623 Gressvik. Se Årsrapporten for fullstendig innkalling.  


Mvh

NSchK avd. Fredrikstad

Styret

Årsrapport.

Med riktig signerings år på Revisors beretning

Del denne siden