Treninger/treningstider .

Vi har egen treningsbane på Lilleng gård. Lillengveien, 1623 Gressvik.

DET ER ALLTID TRENING PÅ DE OPPSATTE TIDENE, HVIS DET ER ANDRE AKTIVITETER, ELLER AT BANEN IKKE KAN BRUKES AV ANDRE GRUNNER, VIL VI ANNONSERE DET HER I GRUPPA.

MANDAG Kl.1800 - Rik lydighet. Det vil alltid være folk til stede 

om du trenger hjelp. Når det nærmer seg prøve, vil vi trene prøverettet.

TIRSDAG Fra Kl 1700 Lydighet før IGP gruppe C trening ansvarlig for Treningene Atle Mathisen.

Torsdag: Fra Kl 1700 Lydighet før IGP Gruppe C ansvarlig for Thomas Lindahl.

Begge gruppene er fulle. Disse treningene er forbeholdt de som er med i treningsgruppa!

Ved ønske om å trene IGP gruppe C, må det sendes en søknad til schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com og fortelle om deg og hunden, samt ambisjonsnivå

Onsadag: kl. 1800 – Hvis du er ny, har spørsmål om hundehold, og trening kom gjerne en tur så hjelper vi deg etter beste evne, ellers er det egentrening, med hjelp om det trengs.  Torsdagene vil vi også benytte til kurs. Det blir kunngjort Facebook på gruppa. Det vil da være mulighet til å trene på den lille banen vår, som ligger ned mot jordet.

Treningsbanen er ledig for egentrening utenom de annonserte tidene.

All organisert trening/kurs på banen er kun i regi av klubben.

SPORTRENING/ SPORJORDER

Dessverre har vi ikke organisert sportrening, vi mangler jorder som egner seg til fellestrening.

Klubbens medlemmer kan gå spor på jordet på Lilleng.

UTSTILLINGSTRENING:

Det vil bli arrangert utstillingstrening hvis det er interesse før våre utstillinger, og mesterskap.

Kurs, prøver, og utstillinger vil bli annonsert her på Facbook gruppen vår.

Følg med på siden for evt endringer.

For kontaktpersoner, se under fanen Tillitsvalgte

Retningslinjer for trening og bruk av treningsbanen

Norsk Schäferhund Klub avd. Fredrikstad leier ikke ut treningsbanen på Lilleng, i følge leiekontrakten med grunneier har vi ikke anledning til fremleie.  Gruppe C trening eller kurs skal kun foregå i regi av NSchK avd. Fredrikstad. Dette med begrunnelse i at vi ikke ønsker unødvendig belastning på nærmiljøet, og mangel på kontroll i forhold til Gruppe C regler.

Klubben har i kontrakten at vi har tilgang på ridehus. Klubben ønsker selv å leie Ridehuset hvis det er timer ledig


Del denne siden