Litt historie om Nschk avd Fredrikstad

Avdeling Fredrikstad er underlagt Norsk Schäferhund Klub. Norsk Schäferhund Klub ble etablert i 1922 og har i dag ca 3000 medlemmer og er landets største raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klub.

Som raseklubb arbeider vi for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest anvendbare hunder. Det er anvendbarheten vi legger vekt på, og som også gjør Schäferhunden til den populære rasen den er i dag. Formålsparagrafen som omhandler utdanning / bruk av rasen, hvordan klubben skal drives sammen med rasestandarden og våre regler for avl og oppdrett er derfor sentrale deler av vårt regelverk.

NSchK avdeling Fredrikstad ble etablert i 1949 og har pr i dag ca 114 medlemmer. Gjennom årene så har vi trent på flere forskjellige steder i på vente av at vi skulle få vårt eget anlegg. I 2014 lyktes vi med å få signert en leieavtale med Lilleng gård i Onsøy. Dette er et område med stor brukervennlight og det er også mange andre brukere på gården. Vi har siden den gang jobbet jevnt og trutt med å få et treningsområde som vi alle kan bruke, uansett hvilke mål vi som hundeeiere har for våre hunder. Dette er i dag en bane vi har jobbet mye med, takket være aktive medlemmer som har lagt ned adskillelige mange dugnadstimer og vi har i dag et fantastisk baneanlegg å vise fram.

Våre faste treninger for hverdagslydighet, med instruktør, er på torsdager fra 18:00. Onsdager er det IPO trening fra klokken 17:00. Lørdager er det egentrening fra kl. 11:00. Søndager driver vi med spor trening fra 10.00, men her varierer stedene etter som vi har tillatelser fra grunneiere. Utstillingstrening er noe vi ikke har ukentlig, men vi avholder dette fram mot utstillinger når det er interesse for dette. Vi satser også på barn og ungdom i vårt hundearbeide. Se treningstider for nærmere informasjon.

Det legges altså vekt på et seriøst hundehold til alles beste.

Som du ser har vi en mening med våre medlemmer som går litt lengre enn å få dem til å betale kontingent. 
Vår vilje er faglig godt hundehold og godt vennskap blandt hundeeiere til rasens og den enkelte eiers beste!

I tillegg til disse treningene kjører vi også jevnlige kurs. Dette være seg Ferdselsprøver, Spor, etc.  

Del denne siden