Appelcup vinter 2018/2019

REFERAT MØTE ANG APPELLCUP VINTER 2018/19

Tilstede: John-Harald Nymoen (avd Romerike), Lise Kirkemo (avd Oslo), Tom Atle Nohr (avd Halden), Svein Nilsen (avd Indre Østfold), Kristin Karlsen (avd Indre Østfold)

Meldt fravær: Grethe Lindahl (avd Fredrikstad)

Møteleder: Svein Nilsen

Referent: Kristin Karlsen

 1. Gjennomgang av regelverk:
 • Mellom 150-200 startende de siste årene er meget bra aktivitet. Den største deltakelsen har vært i klassene -rekrutt og -LP 1.
 • Det har vært ca 50 hundeførere til start pr. år.
 • Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater
 • Forholder oss til samme startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk og loddsalg til å få ekstra inntekt inn til klubben.
 • Nytt fra denne sesongen: Det blir åpent for medlemmer fra andre avdelinger i Norsk Schäferhund Klub.
 • Alle resultater skal sendes til John-Harald i avd Romerike. Han får ansvaret med å holde oversikten, og sende ut resultater til alle avdelinger.
 • Endring i en øvelse i Rekrutt: Åpent for hunder som ikke har avlagt/startet i bruks-/LP/RIK prøver. Øvelsen tannvisning blir gjort om til tilgjengelighet: her skal hundefører og hund gå frem til dommer for å hilse.
 1. Datoer:

Avd Halden:            2. desember 2018

Avd Romerike:         20. januar 2019 (19.janur 2019)

Avd Indre Østfold:    17. februar 2019

Avd Fredrikstad:       3. mars 2019

Avd Oslo:                17. mars 2019

Avd Sarpsborg:        31. mars 2019

 1. Evt:

Vi starter kl 10, og sekretariatet har åpent fra kl 09.30

REGLER FOR APPELLCUP 

 • Appellcupen er et samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schäferhund Klub: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Halden.
 • Formål: Å skape aktivitet
 • Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appellcup
 • Tidsrom: Fra november og frem til påske
 • Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommer
 • Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevnet.
 • De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden
 • Sammenlagtvinner i hver klasse en den med høyeste sammenlagte poengsum av max 3 stevner (appellcup)
 • De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.
 • Startkontingent: kr 100,-
 • Delta kan de som har medlemskap i Norsk Schäferhund Klub. Og alle raser kan delta.
 • De som ikke er medlem i arrangerende klubber, sende selv inn påmelding til den avdeling som skal arrangere.
 • Påmelding skjer med 1 ukes frist.
 • Den avdelingen som har flest startende ekvipasjer gjennom cupen, blir premiert. Premieringen finner sted siste stevnedag.
 • Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene
 • Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.

Appellcup vinteren 2018/2019 

Rekrutt      

Avdeling: ____________________________________________________

Hund/fører__________________________________________________ 

Dommer____________________________________________________ 

Øvelser

Poeng

Koeffisient

Sum

Tilgjengelighet, hund, fører hilser på dommer.


1


Enkeltdekkdekk 1min.


4


Lineføring.


4


Dekk fra holdt.


4


Innkalling.


4


Helhetsinntrykk.


3


Sum
Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse1  

Avdeling: ____________________________________________________

Hund/fører__________________________________________________ 

Dommer____________________________________________________ 

Øvelse

Poeng

Koeffisient

Sum

Tilgjengelighet


1


Fellesdekk 2 min


4


Lineføring


3


Dekk fra holdt


2


Innkalling fra sitt


2


Fremadsending med stå


2


Hopp over  hinder


2


Kontroll over hunden på avstand


2


Helhetsinntrykk


2


Sum
Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse2  

Avdeling: ____________________________________________________

Hund/fører__________________________________________________ 

Dommer____________________________________________________ 

Øvelse LP2

Poeng

Koeffisient

Sum

Felles sitt 1 min, synlig fører


2


Fri ved foten


3


Stå under mars


2


Innkalling fra sitt med stå


3


Fremadsending med dekk


3


Apportering


2


Fritt hopp over hinder


2


Kontroll over hunden på avstand


2


Helhetsinntrykk


1


Sum
Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse3  

Avdeling: ____________________________________________________         

Hund/fører__________________________________________________           

Dommer____________________________________________________ 

Øvelse i LP

Poeng

Koeffisient

Sum

Fellesdekk 2 min skjult fører


3


Fri ved foten


4


Sitt og dekk under mars


3


Innkalling med dekk fra dekk


3


Fremadsending med dekk og på plass


3


Apportering med dirigering


3


Apportering over hinder


3


Neseprøve


3


Fremadsending rundt kjegle


2


Avstand kommandering


4


Helhetsinntrykk


1


Sum
Øvelser Apellcup 2015 - 2016

Appelcup vinteren 2015-2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

Rekruttklasse.

Dommer ___________________________

Øvelser

poeng

Koeffisient

sum

Tannvisning.


1


enkeltdekk 1 min.


4


Lineføring.


4


dekk fra holdt.


4


Innkalling.


4


Heletsinntrykk.


3


sum
Plass nummer:

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører_____________________

Lp klasse 1

Dommer ___________________________

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

Tannvisning


1


fellesdekk 2 min


3


Lineføring


3


Dekk fra holdt


2


Innkalling


2


Stå under mars


2


Hoppe hinder


2


Avstand kontroll


2


Heletsinntrykk


3


sum
Plass nummer_______________________

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

Lp klasse 2.

Dommer ___________________________

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

Fellesdekk 3 min


2


Fri ved foten


3


Dekk under mars


2


Innkalling m stå


2


Stå under mars


1


fremadsending m stå(rute)


2


Aportering


2


fritt hopp over hinder m sitt


2


Avstans kontroll


2


Heletsinntrykk


2


sum
Plass nummer_______________________

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

Dreven mix kl 3 og elite

Dommer ___________________________

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

Fellesdekk 4 min skjult fører


4


Felles sitt 2 min


3


Fri ved foten/elite


3


sitt under mars(kl3)


4


Innkalling m stå og dekk


4


fremadsending med dekk,påplass


3


Aportering over hinder(kl3)


3


Neseprøve


3


Avstandkontroll


3


Heletsinntrykk


2


sum
Plass nummer________________________

Regler

Rekrutt
Lp klasse 1
Lp klasse 2
Lp klasse mix kl. 3/elite

I rekrutt klassen vil det være lov å rose/prate med hunden under øvelsen, men ikke tillat med ball eller godbit.
Tisper med løpetid starter til slutt.

Sammenlagt vinner i hver klasse er den med høyest poengsum (sammenlagt) av max 4 stevner.

Startkontigent er 100,- kroner pr. stevne.
Påmeldingen må sendes samlet 1 uke før. ( sendes til meg )

Regler for appelcup2015/ 2016

 1. Appelcupen er ett samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schæferhund klubb: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad og Indre Østfold.
 2. Formål: å skape aktivitet
 3. Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appelcup
 4. Start november 2015, ferdig til påsken 2016
 5. Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommere.
 6. Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevne.
 7. De 3 beste i hver klasse(runde) premieres.
 8. Sammenlagt vinner i hver klasse er den med høyeste poengsum (sammenlagt) av maxs 3 stevner (appelcup).
 9. Startkontigent 100 kroner.
 10. De 3 beste sammenlagt premieres.  Siste arrangør hvert år står for kostanden.
 11. Deltagelse har den som har medlemskap i Norsk Schæferhund klubb og den avdeling som er med på appellcupen.  Alle raser kan delta.
 12. Påmelding må gjøres med 1 ukes frist.
 13. For å stille lag kreves det deltagere i hver klasse.  Det vil være den beste i hver klasse som teller.  Premiering vil foregå siste stevne dag. 

Hver avdelingen utpeker en som samler påmeldingene og sender samlet til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere).

Del denne siden