Årsrapport 2020

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 12.02.2021. Se Årsrapporten for fullstendig innkalling.

GF 2021 Retningslinjer fra Hoved Styret NSchK.

Informasjon fra NKK til klubber digitale årsmøter 2021

Del denne siden