Vi trener på Lilleng gård, Lillengveien. 1623 Gressvik 

Mandag:

Kl 18:00 - 20:00 RIK - lydighetstrening, egentrening, men det vil være instruktører tilstede om vi trengerhjelp.

Kl 20:00 RIK - Gruppe C trening, erfarne, men også for nye ekvipasjer og de som ønsker å finne ut om IGP er noe for dem.

Tirsdag: Div. kurstilbud. Vil bli annonsert her og på vår Facebookgruppe.

Onsdag:

Kl 1800 Gruppe B trening for de som er med på Gruppe C treningen.

kl 19:00 Gruppe C-trening. 

Den nåværende gruppen er full, vi har flere ekvipasjer på venteliste. Det jobbes med andre løsninger som vi forhåpentlig vil kunne sette i gang i løpet av våren.  

Gruppe C trening skal kun skje i klubbens regi. Lån av utstyr skal avklares med figurant eller brukshundansvarlig/styret  

Torsdag:

Kl 1800 Valpetrening/Hverdagslydighet.

Søndag:

             

Se også Facebooksiden vår for eventuelle endringer.

 

Kontaktpersoner:  

- RIK lydighet: Cathrine Angelica Andersen

- IGP Gruppe C Trening: Atle Mathisen/Thomas Lindahl/ Lasse Harms

- Lydighetstrening: 

- Sportrening: 

 

 


 

             


Gruppe C - treninger


Søknad om trening av IGP (gruppe C).

Med bakgrunn i økende antall ekvipasjer på klubbens IPO-gruppe C trening er vi nødt til å få en oversikt over hvem som ønsker å trene IPO. Dette fordi klubben ønsker at medlemmene skal få det tilbudet man trenger i forhold til hund, ambisjoner og kunnskapsnivå. Det økte antall ekvipasjer og tiden til rådighet for trening krever planlegging, slik at alle som har et konkret mål får tid til å trene sin hund.

Derfor ber vi alle som ønsker å trene IGP gruppe C å sende inn en epost med info om hunden, ambisjoner/mål og litt om sin erfaring som hundefører.

 

Epost sendes til RIK - ansvarlig Mail: schaeferhundklub.fredrikstad@gmail.com

Inntak av nye medlemmer til IGP trening:

For nye medlemmer som ønsker å trene IGP – gruppe C vil det bli innfør to hovedopptak, midt i sesongen og en på slutten av sesongen. Søknader som blir sendt inn i mellom disse opptakene vil bli vurdert fortløpende og tildelt plass om det er rom for dette.

Styret/brukshundansvarlig vurderer disse søknadene sammen med figurantene. Tilbakemelding vil bli gitt.

Trening til mot og kamp NV:

For de i klubben som ikke trener fast i gruppen, men som kun ønsker å trene til mot og kamp vil det bli satt opp ekstra treninger i forkant av NV.  Også her ønsker vi at dere sender en «søknad» til Thomas med info om hunden og sin erfaring som hundefører. Dette for at vi kan planlegge antall treninger man trenger før NV og antall som kommer på trening. Figurant eller RIK ansvarlig bestemmer om det er behov for en ekstra dag eller om det er plass på de faste treningsdagene.

Gjestetrening:

Gjester er alltid velkommen på trening, men de må kontakte figurant i forkant. Gjester må også betale aktivitetsavgift pr gang de trener.

Dette er fordi klubbens medlemmer prioriteres først ved forberedelser til prøver ol. Det er dessverre ikke alltid det er tid til at gjester får trent sin hund.

Gjestetrening i forbindelse med prøver:

Deltakere på prøve som ikke er medlemmer i avdelingen har mulighet til å komme å trene hos oss på klubbens IGP trening 3 uker før prøven. Dette må gis beskjed om til RIK ansvarlig eller figurant.

Om det er spesielle behov, eller at ikke tiden passer, kan det avtales trening utenom de faste tidene med figurant/RIK ansvarlig.»

 

Retningslinjer RIK - trening

Retningslinjer RIK – trening med instruktør .

Generelt for alle delene (Gruppe A-B-C).

·         Betalt aktivitetsavgift.

·         Komme til treningens start og bli til slutten av treningen, avvik fra dette godtas ved spesielle omstendigheter og etter avtale med instruktør.

·        Rullere på å sette opp treningsbanen og rydde inn etter treningen.

·         Passe sin plass, ved at hunden skal være luftet og klar til trening.

·        Om vi trener to hunder med instruktør, er hund nr. 2 til slutt og etter avtale med instruktøren.

·         Må ha eget utstyr, som sporflagg og gjenstander, apportbukk til gruppe B og arm til gruppe C.

  GRUPPE A (Spor)

·        For å kunne planlegge hvor sporene skal ligge må alle komme til tiden, hvis ikke kan en ikke påregne og få gått spor i «rent» terreng. Det er mulig å avtale med instruktøren hvis en kommer senere, dette skal ikke bli vane.

·        Gå ut eget spor, eventuelt gå ut for hverandre.

·        Om en av instruktørene skal gå ut treningssporet må dette avtales med den enkelte instruktør.

Dager for spor:

            GRUPPE B ( Lydighet) Se generelt for all trening over.

GRUPPE C (Bite arbeid)

·          Se generelt for all trening over.

·       Alle som ønsker å trene gruppe C må sende søknad til RIK – ansvarlig/styret.  Nye  medlemmer til gruppene kan tas inn om det er rom for det.

·         Komme for sent, utebli fra treningen, eller dra før treningen er slutt, uten at det er gitt beskjed, vil ikke bli akseptert.

·          Hvis ekvipasjen ønsker å trene med andre figuranter, må figuranten for din gruppe eller RIK ansvarlig informeres, og eventuelt godkjennes, hvis ikke har figuranten/RIK ansvarlig rett til å utelukke ekvipasjen fra gruppe C - treningen.

·         Alle må på rundgang bidra med å sette opp og ta ned banen etter bruk, selv om man ikke har rundert med sin hund.

·        Alle som trener gruppe C må trene lydighet og spor. Alle er velkomne til våre RIK – lydighet/spor treninger. Det forventes at uerfarne ekvipasjer trener spor/lydighet i regi av NSchK avd. Fredrikstad. Ekvipasjene vil bli evaluert i løpet av sommeren.

 

·        Ekvipasjer som ikke har tatt FP må gjøre det når hunden er klar, og SL1 om man ikke er klar til IGP1.

·       Ved biting i arm må alle ha RIK – lisens (Dette får man ved å ta RIK – grunnkurs og søke NKK for om lisens for den hunden man skal trene med, dette kan nå gjøres elektronisk på nkk.no/min side).

·        Følg med på NSchK avd. Fredrikstad Facebook side på treningsdager om eventuelle endringer for treningene, eller hvis figuranten som har ansvar for din gruppe ikke kommer, slik at du ikke behøver å møte på gruppe C - trening.

·         Det er ikke tillatt å filme eller ta bilder av ekvipasjer uten at det er avtalt med føreren/figurant i forkant.

·          Trening til Mot og Kamp avtales direkte med figurantene.

 

Mvh

NSchK avd. Fredrikstad

styret og figurantene