Din overskrift

Styret NSchK avd. Fredrikstad  2018

Leder: 
 
 Eivind Kulø Edvardsen. Tlf. 90535634

 Mail: ekedvard@online.no  

Styremedlem: Atle Mathisen

Nestleder: Helle Hansen

Sekretær: Grethe Lindahl. Mail: grethelindahl@hotmail.com 

Kasserer:  Åse Regine Dyb Edvardsen 

Varamedlem: Cathrine Angelica Anderssen.

Varamedlem: Lasse Harms

Brukshundansvarlig: Atle Mathisen tlf 48158673
                                
Avlskontakt: Rune Fredriksen. Tlf. 90722820

RIK - ansvarlig: Thomas Lindahl

Brukshund komitè 
 
Oppnevnes av brukshundansvarlig og styret

Utstillings komitè:

Valgkomite:

Leder: Synøve Gillingsrud. Mail:synove.gillingsrud@gmail.com

Medlem: Terje Lindahl

Medlem: Finn Åge Johannessen

Varamedlem: Thomas Lindahl


                 

Styret NSchK avd. Fredrikstad  2017

Leder: 
 
Eivind Kulø Edvardsen. Tlf. 90535634

            Mail: ekedvard@online.no  

Styremedlem: Helle Hansen

Nestleder:  Rune Gundersen  97698477 
Sekretær: Grethe Lindahl. 

                Mail: grethelindahl@hotmail.com
Kasserer:  Åse Regine Dyb Edvardsen 
Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

                                  Mail: finnagej@gmail.com
Varamedlem: Cathrine Angelica Anderssen.

Varamedlem: Finn Åge Johannessen 
                                
Avlskontakt: Rune Fredriksen. Tlf. 90722820

RIK - ansvarlig: Thomas Lindahl

               Brukshund komitè 

Oppnevnes av brukshundansvarlig og styret


                      
 Utstillings komitè.
Rune Gundersen


                            Valg komité
Medlem: Thomas Lindahl. 

               Mail: thomas_lindahl@hotmail.com
Medlem: Synøve Gillingsrud. 

Mail: synove.gillingsrud@gmail.com
Varamedlem: Caroline Borgeraas. Mail:

2016

Styret NSchK avd. Fredrikstad  2016

Leder: 
Terje Lindahl    95296855

Styremedlem: Joachim Syversen        

Nestleder:  Rune Gundersen  97698477
Sekretær:   Grethe Lindahl  
Kasserer:  Åse Regine Dyb Edvardsen 
Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen 

Vara: Helle Hansenv

Vara:   Finn Åge Johannessen 
                                
Avlskontakt: Rune Fredriksen 90722820

RIK - ansvarlig: Thomas Lindahl

               Brukshund komitè

Oppnevnes av brukshundansvarlig og styret


                      
Utstillings komitè.
Rune Gundersen


                            Valg komité
Thomas Lindahl
Joachim Syversen
Helle Hansen - vara