Appelcup vinter 2018/2019

REFERAT MØTE ANG APPELLCUP VINTER 2018/19

Tilstede: John-Harald Nymoen (avd Romerike), Lise Kirkemo (avd Oslo), Tom Atle Nohr (avd Halden), Svein Nilsen (avd Indre Østfold), Kristin Karlsen (avd Indre Østfold)

Meldt fravær: Grethe Lindahl (avd Fredrikstad)

Møteleder: Svein Nilsen

Referent: Kristin Karlsen

 1. Gjennomgang av regelverk:
 • Mellom 150-200 startende de siste årene er meget bra aktivitet. Den største deltakelsen har vært i klassene -rekrutt og -LP 1.
 • Det har vært ca 50 hundeførere til start pr. år.
 • Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater
 • Forholder oss til samme startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk og loddsalg til å få ekstra inntekt inn til klubben.
 • Nytt fra denne sesongen: Det blir åpent for medlemmer fra andre avdelinger i Norsk Schäferhund Klub.
 • Alle resultater skal sendes til John-Harald i avd Romerike. Han får ansvaret med å holde oversikten, og sende ut resultater til alle avdelinger.
 • Endring i en øvelse i Rekrutt: Åpent for hunder som ikke har avlagt/startet i bruks-/LP/RIK prøver. Øvelsen tannvisning blir gjort om til tilgjengelighet: her skal hundefører og hund gå frem til dommer for å hilse.
 1. Datoer:

Avd Halden:            2. desember 2018

Avd Romerike:         20. januar 2019 (19.janur 2019)

Avd Indre Østfold:    17. februar 2019

Avd Fredrikstad:       3. mars 2019

Avd Oslo:                17. mars 2019

Avd Sarpsborg:        31. mars 2019

 

 1. Evt:

Vi starter kl 10, og sekretariatet har åpent fra kl 09.30

 

REGLER FOR APPELLCUP 

 • Appellcupen er et samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schäferhund Klub: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Halden.
 • Formål: Å skape aktivitet
 • Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appellcup
 • Tidsrom: Fra november og frem til påske
 • Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommer
 • Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevnet.
 • De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden
 • Sammenlagtvinner i hver klasse en den med høyeste sammenlagte poengsum av max 3 stevner (appellcup)
 • De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.
 • Startkontingent: kr 100,-
 • Delta kan de som har medlemskap i Norsk Schäferhund Klub. Og alle raser kan delta.
 • De som ikke er medlem i arrangerende klubber, sende selv inn påmelding til den avdeling som skal arrangere.
 • Påmelding skjer med 1 ukes frist.
 • Den avdelingen som har flest startende ekvipasjer gjennom cupen, blir premiert. Premieringen finner sted siste stevnedag.
 • Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene
 • Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.

 

Appellcup vinteren 2018/2019 

Rekrutt      

        

Avdeling: ____________________________________________________

        

Hund/fører__________________________________________________ 

        

Dommer____________________________________________________ 

        

Øvelser      

Poeng      

Koeffisient       

Sum 

                  

                 

                 

                 

Tilgjengelighet, hund, fører hilser på dommer.   

                 

1      

                 

Enkeltdekkdekk 1min.   

                 

4      

                 

Lineføring. 

                 

4      

                 

Dekk fra holdt.   

                 

4      

                 

Innkalling.  

                 

4      

                 

Helhetsinntrykk.  

                 

3      

                 

                  

                 

                 

                 

Sum 

                 

                 

                 

Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse1  

        

Avdeling: ____________________________________________________

        

Hund/fører__________________________________________________ 

        

Dommer____________________________________________________ 

        

        

Øvelse       

Poeng        

Koeffisient 

Sum 

Tilgjengelighet     

                  

1      

                  

Fellesdekk 2 min  

                  

4      

                  

Lineføring  

                  

3      

                  

Dekk fra holdt     

                  

2      

                  

Innkalling fra sitt  

                  

2      

                  

Fremadsending med stå

                  

2      

                  

Hopp over  hinder        

                  

2      

                  

Kontroll over hunden på avstand     

                  

2      

                  

Helhetsinntrykk   

                  

2      

                  

Sum 

                  

                  

                  

 

 

 

 

Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse2  

           

Avdeling: ____________________________________________________

        

Hund/fører__________________________________________________ 

        

Dommer____________________________________________________ 

        

Øvelse LP2 

Poeng        

Koeffisient 

Sum 

Felles sitt 1 min, synlig fører  

                  

2      

                  

Fri ved foten        

                  

3      

                  

Stå under mars    

                  

2      

                  

Innkalling fra sitt med stå       

                  

3      

                  

Fremadsending med dekk       

                  

3      

                  

Apportering

                  

2      

                  

Fritt hopp over hinder   

                  

2      

                  

Kontroll over hunden på avstand      

                  

2      

                  

Helhetsinntrykk   

                  

1      

                  

Sum 

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

Appellcup vinteren 2018/2019 

LP klasse3  

Avdeling: ____________________________________________________         

Hund/fører__________________________________________________           

Dommer____________________________________________________ 

Øvelse i LP 

Poeng        

Koeffisient

Sum 

Fellesdekk 2 min skjult fører             

                 

3      

                 

Fri ved foten                 

                 

4      

                 

Sitt og dekk under mars          

                 

3      

                 

Innkalling med dekk fra dekk            

                 

3      

                 

Fremadsending med dekk og på plass

                 

3      

                 

Apportering med dirigering     

                 

3      

                 

Apportering over hinder         

                 

3      

                 

Neseprøve 

                 

3      

                 

Fremadsending rundt kjegle   

                 

2      

                 

Avstand kommandering

                 

4      

                 

Helhetsinntrykk   

                 

1      

                 

Sum 

                 

                

                 

 

Øvelser Apellcup 2015 - 2016

 

 

 

Appelcup vinteren 2015-2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

 

Rekruttklasse.

 

Dommer ___________________________

 

 

 

Øvelser

poeng

Koeffisient

sum

       

Tannvisning.

 

1

 

enkeltdekk 1 min.

 

4

 

Lineføring.

 

4

 

dekk fra holdt.

 

4

 

Innkalling.

 

4

 

Heletsinntrykk.

 

3

 
       

sum

     

 

 

 

Plass nummer:


 

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører_____________________

 

Lp klasse 1

 

Dommer ___________________________

 

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

 

 

 

 

Tannvisning

 

1

 

fellesdekk 2 min

 

3

 

Lineføring

 

3

 

Dekk fra holdt

 

2

 

Innkalling

 

2

 

Stå under mars

 

2

 

Hoppe hinder

 

2

 

Avstand kontroll

 

2

 

Heletsinntrykk

 

3

 

 

 

 

 

sum

 

 

 

 

Plass nummer_______________________


 

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

 

Lp klasse 2.

 

Dommer ___________________________

 

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

 

 

 

 

Fellesdekk 3 min

 

2

 

Fri ved foten

 

3

 

Dekk under mars

 

2

 

Innkalling m stå

 

2

 

Stå under mars

 

1

 

fremadsending m stå(rute)

 

2

 

Aportering

 

2

 

fritt hopp over hinder m sitt

 

2

 

Avstans kontroll

 

2

 

Heletsinntrykk

 

2

 

sum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plass nummer_______________________


 

Appelcup vinteren 2015 - 2016

Avdeling_____________________

Hund/fører___________________

 

Dreven mix kl 3 og elite

 

Dommer ___________________________

 

Øvelse

poeng

koeffsident

sum

 

 

 

 

Fellesdekk 4 min skjult fører

 

4

 

Felles sitt 2 min

 

3

 

Fri ved foten/elite

 

3

 

sitt under mars(kl3)

 

4

 

Innkalling m stå og dekk

 

4

 

fremadsending med dekk,påplass

 

3

 

Aportering over hinder(kl3)

 

3

 

Neseprøve

 

3

 

Avstandkontroll

 

3

 

Heletsinntrykk

 

2

 

 

 

 

 

sum

 

 

 

 

 

 

 

 

Plass nummer________________________

Regler

Rekrutt
Lp klasse 1
Lp klasse 2
Lp klasse mix kl. 3/elite

I rekrutt klassen vil det være lov å rose/prate med hunden under øvelsen, men ikke tillat med ball eller godbit.
Tisper med løpetid starter til slutt.

Sammenlagt vinner i hver klasse er den med høyest poengsum (sammenlagt) av max 4 stevner.

Startkontigent er 100,- kroner pr. stevne.
Påmeldingen må sendes samlet 1 uke før. ( sendes til meg )

synove.gillingsrud@gmail.com

Regler for appelcup2015/ 2016

 1. Appelcupen er ett samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schæferhund klubb: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad og Indre Østfold.
 2. Formål: å skape aktivitet
 3. Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appelcup
 4. Start november 2015, ferdig til påsken 2016
 5. Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommere.
 6. Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevne.
 7. De 3 beste i hver klasse(runde) premieres.
 8. Sammenlagt vinner i hver klasse er den med høyeste poengsum (sammenlagt) av maxs 3 stevner (appelcup).
 9. Startkontigent 100 kroner.
 10. De 3 beste sammenlagt premieres.  Siste arrangør hvert år står for kostanden.
 11. Deltagelse har den som har medlemskap i Norsk Schæferhund klubb og den avdeling som er med på appellcupen.  Alle raser kan delta.
 12. Påmelding må gjøres med 1 ukes frist.
 13. For å stille lag kreves det deltagere i hver klasse.  Det vil være den beste i hver klasse som teller.  Premiering vil foregå siste stevne dag. 

Hver avdelingen utpeker en som samler påmeldingene og sender samlet til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere).