Ole Petter Kristiansen

Finn Åge Johannesen

Cato Rossing med Caroline

Terje Lindahl og Isco-boy

Mona Søderholm

Thomas Lindahl og Hjupp

Nina og Tom Andersen

Kathrine Svendsen

June Haugerud

Inger Hansen og Aine.

Gunn og Rune Gundersen

Mona Larsen og Otto

Helle Hansen

Grethe Lindahl

Emma og Saga

Gunn Hansen

Marianne Johnsen og Vito